Domů   RSS   Registrace  

Jak naladit Set-Top-Boxy a televizory - TKR Lichnov | CORSAT

Nacházíte se zde: www.corsat.cz  » Menu  » Lichnov - KABELOVÁ TELEVIZE  » Jak naladit Set-Top-Boxy a televizory - TKR Lichnov

Jak naladit Set-Top-Boxy a televizory - TKR Lichnov

Dále uvedený popis je určen zejména pro případy, kdy na SET-TOP-BOXu jsou již přednastavené programy a uživatel chce přidat nově zařazené TV programy do svého SET-TOP-BOXu.

STB Ferguson ARIVA 253 COMBO

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nástroje -> Výrobní nastavení [OK] -> Obnovit výrobní nastavení [OK] Nyní vyčkáme – přijímač se restartuje.

Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do menu Systém Setup, kde nastavíme:

  • Language (jazyk): Čeština -> (druhý jazyk zvolíme -> Slovak) -> exit (back)
  • Instalace -> Připojení antény -> LNB2 -> zvolíme -> Cable dvb-c -> exit (back)
  • Instalace -> Cable Quick Scan
  • Režim vyhledávání: By Channel QAM: 256-QAM
  • Prohledat sítě:  Ano (pokud potřebujeme naladit pouze jeden kmitočet -> ponecháme: Ne)
  • Hledat -> OK

Počkáme na konec ladění, pro uložení naladěných programů potvrdit „Uložit“ -> [OK] a pak 3x EXIT (back)

STB Intek HD – C63CX

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nastavení (úplně na konci vpravo) -> Nastavení systému [OK] -> Obnovit výrobní nastavení [OK] -> Vložit PIN rodičovského zámku (0000) -> [OK] Nyní vyčkáme cca 60 sec. Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde ponecháme přednastavené údaje a potvrdíme Jdi! -> [OK]:

  • Jazyk: Český
  • Způsob vyhledávání: Automatické
  • Poměr stran TV: 19:9
  • Formát obrazu: Úplné zobrazení

Počkáme na konec ladění, pro uložení naladěných programů potvrdit „Uložit“ -> [OK].

STB Kaon SD

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nastavení systému [OK] -> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) -> 2x [OK]

Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

  • Jazyk: Česky
  • Typ obrazovky: Letterbox 4:3 (nebo pillarbox 16:9)
  • Hledání programů: Startovací frekvence

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů 3x [OK].

STB Kaon HD

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nastavení systému [OK] -> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) -> 2x [OK]

Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

  • Language: Česky – [OK]
  • Typ TV a obrazovky: 16:9 TV – plný obraz – [OK]
  • Hledání kanálů: Startovací frekvence

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů 3x [OK].

 

STB HANDAN (všechny typy – SD, HD, PVR)

U Set-Top-Boxu Handan CV5000 (základní model bez displeje) doporučujeme před započetím opětovného ladění vypnout přístroj od napájení 230V na 2-3 minuty.

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Systémové informace [OK] -> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) [OK] -> Resetovat – Ano (nastavíme šipkou doprava) -> posuneme se šipkou dolů na řádek Spustit [OK] Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

  • Země: Česko [OK]
  • Jazyk: Česky [Exit]
  • Typ výstupu: Letterbox 4:3 (nebo 16:9 dle typu TV) [Exit]
  • Nastavení času: [Exit]
  • Spustit vyhledávání [OK]

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů [OK] a pak [Exit].

Obecně platí pro všechny STB: „V případě jakýchkoli problémů – nejdříve tovární nastavení a pak opětovně naladit“.

 

Postup naladění TRK Lichnov pro některé typy televizorů

Je-li zvolen správný postup ladění, pak televizní přijímač naladí vždy všechny digitální programy.

Sharp

[MENU] na dálkovém ovládači -> TV -> Režim tuneru kabelové TV:

  • Země: česká republika
  • Kanály: OK
  • Vyhledat kanály: OK
  • ATV a DTV: OK
  • Režim vyhledávání: Přechod
  • Frekvence (kHz): 322000
  • Modulace 256 QAM
  • Rychl symb (Ksym/s) 6900
  • ID sítě 3
  • Vyhledat -> OK

Následuje vyhledávání DTV programů a pokračuje ve vyhledávání ATV stanic (možno přeskočit).

Novější modely …

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Automatická instalace:

  • Nastavení jazyka -> česky -> OK
  • Typ -> kabelový -> OK
  • šifrované stanice [ANO]
  • metoda vyhledávání [kanál]
  • počáteční kmitočet [322.0] MHz
  • ID sítě [3]
  • kvadraturní amplitudová modulace [256] QAM
  • Spustit vyhledávání -> OK

Tovární nastavení lze aktivovat přes položku Nastavení -> Nulovat (obnova výchozích továrních nastavení) -> OK -> ANO

Sony

[MENU] na dálkovém ovládači MENU -> Nastavení -> Nastavení – > Digitální nastavení –> Digitální ladění -> Automatické digitální ladění -> START – kabelové

  • Rychlé ladění – ID auto – vyhledat podle kanálů (rychlé ladění)
  • Frekvence: 322 MHz
  • modulace: 256 (QAM)
  • symbolrate: 6900 (6.9 Msym/s)

Všechny služby -> START

Panasonic

Aby fungoval nebo se aktivoval DVB-C tuner, je potřeba mít zvoleno u starších modelů TV v menu zemi původu -> Finsko.

Uvedení to továrního nastavení

  • MENU (na DO) – Nastavení -> Nastavení systému -> expediční nastavení
  • Potvrdit 3x OK – následně Off/On (tlačítkem na TV)
  • Vybrat jazyk čeština
  • Vybrat země FINSKO (region např. Helsinky) – jen u starších modelů cca do roku 2013
  • Režim vyhledávání – všechny kanály (pokud lze vybrat typ, pak zvolíme DVB-C)
  • POZOR – vyčkat na první skupinu programů a pak přerušit vyhledávání EXIT
  • Pokud TV přejde na ladění DVB-T a analogu – ihned ukončit – EXIT na DO
  • Vybrat – DOMÁCNOST
  • MENU (na DO) -> Nastavení -> Menu ladění DVB-C – > automatické ladění
  • Režim vyhledávání – všechny kanály
  • Režim zobrazení – rychlý
  • Frekvence – 322 MHz
  • Přenosová rychlost – 6900
  • ID sítě – auto

START

Toshiba

Rychlé (první) nastavení

  • Jazyk: česky
  • Režim: doma
  • Země: česká republika
  • Režim Tuneru: kabel
  • Režim ladění: DTV
  • Typ vyhledávání: Rychle
  • Počáteční frekvence: 322.000 MHz
  • Koncová frekvence: 686.000 MHz
  • Modulace:  QAM 256
  • Rychlost symbolů: 6900 KS/s
  • ID sítě:   auto
  • Spustit vyhledávání: OK

Seřazení programů: Menu – Nastavení – Nastavení DTV – Kanály (označit OK) – přesunout na požadovanou pozici – OK uložit – exit

Starší modely TV  Toshiba

Volba vstupu přepnout na TV (aby se šlo dostat do menu ladění)

[MENU] na dálkovém ovládači MENU ->

  •  Země – Jiné (nebo Německo)
  • Jazyk OSD – Čeština
  • Režim tuneru – Kabel
  • Nyní zvolit – Kanály – OK
  • Automatické vyhledávání – OK
  • Režim vyhledávání – Plný

Vyhledat – OK (ponechat ladit – trvá cca 30 min), některé modely mívaly problém s programy se stejným SID u programu – řeší nový Firmware.

LG

[MENU] na dálkovém ovládači -> Možnosti:

  • Jazyk -> česky
  • Země: vybrat ‒ ‒ (dvě čárky) –  (u některých modelů je DVB-C tuner funkční až při výběru Finska, Švédska nebo Irska)
  • Kabelové TV – Uživatel
  • Nastavení -> Automatické ladění:
  • Vlastní ladění: Zap.
  • Frekvence: 322000
  • Symbolová rychlost: 6900
  • Modulace: 256 QAM
  • ID sítě: automaticky (nebo 0)
  • Počáteční frekvence: 322000
  • Koncová frekvence: 686000
  • Zrušit „fajfku“: Automatické číslování (jinak nepůjdou seřadit programy)
  • OK -> Start
  • Zavřít (po naladění DVB-C přeskočí TV na ladění analogové – lze zrušit)
  • RYCHLÉ – > OK

Samsung

MENU -> Vysílání (kanál)

  • Automatické ladění: (nejdříve vyplnit hodnoty – krok 1. a pak ladit – krok 2.)
  • Anténa: Kabel
  • Země: česká rep. (PIN 0000 – čtyři nuly)

1. krok) Možnost vyhledávání kabelové sítě

  •  Počáteční kmitočet: 322000 kHz
  • Konečný kmitočet: 686000 kHz
  • Přenosová rychlost: 6900 Ks/s
  • Modulace: 256 QAM
  • ZPĚT

2. krok) Automatické ladění: vybrat tečku – > Kabel -> digitální … DALŠÍ

  • Režim vyhledávání : síť -> Hledat -> OK ( dokončit EXIT)

Philips

Na dálkovém ovládači „domeček“ (nebo tlačítko SETUP pokud je)

  • Vybrat ikonku ozubeného kolečka – Nastavení (nebo -> Všechna nastavení)
  • Zvolit – hledat kanály (Instalace antény/kabelu -> hledat kanály)
  • Znovu nainstalovat kanály (Opak. instalace kanálů) – země česká republika
  • Kabel DVB-C
  • Nastavení – Digitální kanály (ZAPNUTO – pouze digitální kanály)
  • Zvolit NASTAVENÍ
  • Režim přenosové rychlosti zvolit – Ručně
  • Přenosová rychlost – 6900
  • Prohledávání frekvence – rychlé prohledávání (RYCHLÝ)
  • Potvrdit – HOTOVO (zelené tlačítko)
  • (po ukončení nastavení a návratu na předchozí krok) – zvolit -> SPUSTIT
  • Při dotazu na síťovou frekvenci nastavit 322.00 (frekvence sítě -> RUČNÍ)

Krok 1 – ladí DVB-C – cca 3 minuty Krok 2 – ladí analog – cca 3 minuty (nebo zcela vynechán)

Potvrdit – Dokončit (HOTOVO)

Grundig

[MENU] na dálkovém ovládači -> Zdroj TV signálu-> KABEL:

  • Země: česká republika
  • Auto vyhledávání kanálů
  • Způsob připojení: KABEL
  • Vyhledávání: DTV (popřípadě DTV & ATV)
  • Způsob vyhledávání: rychle
  • Frekvence: 322 (uložit)
  • ID sítě auto
  • Vyhledat -> OK

GoGEN

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

  •  První instalace -> ANO -> OK
  • Vybrat jazyk -> česky
  • Země: vybrat  -> česko
  • Jazyk TXT -> západ
  • Hledat kódované -> ANO
  • OK -> spustit hledání  -> spustit automatické -> NE

Zpět na Instalace -> ruční skenovaní kanálů -> OK

  • Typ hledání -> Digitální kabel a analog
  • Frekvence: 322 MHz
  • Modulace:  256 QAM
  • Přenosová rychlost: 6900
  • Vyhledání sítě -> Aktivováno
  • OK -> spustit hledání

SENCOR

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Prvotní nastavení – (heslo 0000)

  •  OSD -> česky
  • Režim nastavení -> domov
  • Země: vybrat  -> česky
  • Typ antény -> kabel
  • Auto hledání -> DTV
  • LCN -> vyp. (zap. znamená, že budou programy částečně seřazeny)

START

  • Typ hledání -> pokročilé
  • ID sítě: auto
  • Frekvence: 322000 kHz
  • Symbolová rychlost: 6900
  • START -> spustit hledání

Thomson

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK Režim tuneru -> Kabel

  • Kanály: OK
  • Aut. hledání: OK
  • Země: česká republika – OK
  • Digital: OK
  • Režim skenování: Dopředu
  • Frekvence (kHz): 322000
  • Modulace 256QAM
  • Rychl symb (Ksym/s) 6900
  • ID sítě 3
  • Vyhledat -> OK
  • Exit na DO

JVC

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

    • Kanály: OK
    • Aut. hledání: OK
    • Země: česká republika – OK
    • Digital: OK
    • Režim skenování: Dopředu
    • Frekvence (kHz): 322000
    • Modulace 256QAM
    • Rychl symb (Ksym/s) 6900
    • ID sítě 3
    • Vyhledat -> OK
    • Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit na DO

RESET do továrního nastavení:

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

  • Reset shop (heslo 1234)
  • Počáteční nastavení -> Česky -> OK
  • Země -> Česká republika -> OK
  • Režim tuneru -> Kabel
  • Typ kanálů -> Digitální
  • Vyhledat kanály -> Vyhledat

Finlux

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK První instalace -> (potvrdit OK) -> First time installation (vybrat – Česky) -> OK První instalace:

  • Země  Česko
  • Typ hledání – Pouze digitální (nebo dle potřeby)
  • Jazyk TX  – Západ
  • Hledat zakódované – ANO
  • Spustit hledání -> OK
  • Domácí režim -> OK

Automatické hledání -> NE

Pokračujte tlačítkem [MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

  • Ruční skenování kanálů -> OK
  • Typ vyhledávání -> Digitální kabel
  • Frekvence -> 322.000 MHz
  • Modulace -> 256 QAM
  • Přenosová rychlost -> 6900
  • Vyhledávání sítě -> Aktivováno
  • Spustit hledání -> OK

Nyní vyčkat cca 2min (přijímač ladí dle tabulky NIT všechny programy) Po naladění začne automaticky hrát.

BLAUPUNKT

[MENU] na dálkovém ovládači (DO) -> Automatické ladění -> OK

    • Země: česká republika
    • Typ ladění: DTV (jen digital)
    • Typ DAT: DVB-C
    • Druh scanování: Vyhledávaní NIT
    • ID sítě: 3
    • Frekvence (kHz): 322000
    • Modulace: 256QAM
    • Rychl symb (Ksym/s):  6900
    • Vyhledat -> OK
    • Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit (Back) na DO

ChangHong

  • – MENU -> reset tovární nastavení
  • – vybrat jazyk OSD -> česky -> OK
  • – Kabel -> OK

– rychlý seznam

  • Frekvence 322 MHz
  • ID – automaticky
  • Symbolová rychlost – automaticky
  • Zaškrtnout všechny kanály
  • Typ služby – všechno (DTV)

ENTER -> OK -> OK

ORAVA

[MENU] na dálkovém ovládači -> vyhledat položku „Obnovení továrního nastavení“ -> OK (vyčkat)

  • vybrat jazyk OSD -> česky -> OK
  • výběr režimu -> Domácí mód -> Ano
  • DVB Vyberte typ -> DVB-C -> OK
  • DVB-C nabídka skenování -> změnit (šipkou doprava) na Sken typ -> Síťové skenování

-Frekvence 322 000 -ID – auto  – Modulace:  256 QAM -Symbolová rychlost – 6900

  • OK
  • Typ ladění  (šipkou dolů) vybrat -> Česká republika -> OK 
  • vyčkat na dokončení naladění kanálů (cca 4 min) 

 

 


CORSAT s.r.o., Nový Jičín
Kontakty

CORSAT s.r.o.
556 710 590
595 179 799
603 531 164
 
corsat(zavináč)corsat.cz
 
 

Náš tip

Předpověď počasí