Domů   RSS   Registrace  

Kompletní ceník kabelové televize a internetu v Lichnově | CORSAT

Nacházíte se zde: www.corsat.cz  » Menu  » Lichnov - KABELOVÁ TELEVIZE  » Kompletní ceník kabelové televize a internetu v Lichnově

Kompletní ceník kabelové televize a internetu v Lichnově

 

Ceník služeb Kabelové televize Lichnov - CORSAT s.r.o.  a  FixPro, z.s.
 platný pro smlouvy uzavřené po 1. listopadu 2017
 
Název položky Cena s DPH Poznámka
Zaváděcí poplatek kabelové televize Dle typu smlouvy  
Aktivační poplatek (aktivace přijímacího zařízení) Dle typu smlouvy  
     
Televizní služby    
Měsíční poplatek za dodávku televizních služeb - Analogová nabídka - MINI 180 Kč měsíční poplatek
       
Měsíční poplatek za dodávku televizních služeb – Digitální nabídka DVB-C - STANDART 390 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku televizních služeb – Digitální nabídka DVB-C - KOMPLET 690 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Prémiový kanál HBO 210 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Prémiový kanál HBO HD 275 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Prémiový kanál Cinemax 205 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Prémiový kanál HBO+Cinemax 315 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Thematic HD 199 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Thematic HD mix 199 Kč měsíční poplatek
Měsíční poplatek za dodávku  televizních služeb – Thematic HD plus 269 Kč měsíční poplatek
Opětovná aktivace televizních služeb (dekódovací karty CONAX) po 30-ti dnech od jejich vypnutí 170 Kč jednorázově
Opětovný aktivační poplatek odběrného místa 230 Kč jednorázově
     
Služby přístupu k síti internet - modemem přes TV zásuvku    
Služba přístupu k síti internet - STARTÉR             30/4                           pozn.1 300 Kč měsíční poplatek
Služba přístupu k síti internet - STANDART          50/7                          pozn.1 350 Kč měsíční poplatek
Aktivační poplatek  při uzavření smlouvy na 24 měsíců 1 Kč jednorázově
Aktivační poplatek  při uzavření smlouvy na 12 měsíců 390 Kč jednorázově
Aktivační poplatek  při uzavření smlouvy na neurčitou 590 Kč jednorázově
Aktivační poplatek  - emailová schránka ve tvaru     uživatel@tkrlichnov.cz 0 Kč jednorázově
Cena modemu  při uzavření smlouvy na 24 měsíců 90 Kč jednorázově
Cena modemu  při uzavření smlouvy na 12 měsíců 990 Kč jednorázově
Cena modemu (základní) 1 190 Kč jednorázově
Opětovná aktivace služby přístupu k síti internet po 30-ti dnech od jejich vypnutí 150 Kč jednorázově
Změna připojovacího programu služby přístupu k síti internet z levnějšího na dražší 0 Kč jednorázově
Změna připojovacího programu služby přístupu k síti internet z dražší na levnější 100 Kč jednorázově
Administrativní poplatek za vedení první statické veřejné IP adresy 21 Kč měsíční poplatek
Administrativní poplatek za vedení další veřejné IP adresy 150 Kč měsíční poplatek
     
Další poplatky    
Poplatek za převod smlouvy do jiného odběrného místa 250 Kč jednorázově
Poplatek za převod smlouvy v rámci stejného odběrného místa  60 Kč jednorázově
Servisní poplatek za druhou kartu v domácnosti 90 Kč měsíční poplatek
Vystavení daňového dokladu na žádost klienta (u služeb, které nemají vystavení daň. dokladu jako součást ceny) 20 Kč jednorázově
Servisní zásah technika 280 Kč jednorázově
Servisní zásah technika zkrácený (naladění TV, nastavení SET-TOP-BOXu atd.) 180 Kč jednorázově
Administrativní poplatek za vedení veřejné IP adresy 21 Kč měsíční poplatek
Vyhotovení vyjádření k existenci inženýrských sítí 300 Kč jednorázově
     
Smluvní pokuty, penále z prodlení a manipulační poplatky při provádění úhrad Služeb prostřednictvím kreditního systému úhrad (E-peněženky)
Jednorázový manipulační poplatek při nedodržení termínu splatnosti při částce do 100 Kč 45 Kč
Jednorázový manipulační poplatek při nedodržení termínu splatnosti při částce nad 100 Kč  95 Kč
Smluvní pokuta za každý započatý den po termínu splatnosti 0 Kč
     
Smluvní pokuty, penále z prodlení a manipulační poplatky při provádění uhrad Služeb jiným způsobem než prostřednictvím kreditního systému úhrad (E-peněženky)
Smluvní pokuta za každý započatý den po termínu splatnosti 5 Kč
     
Smluvní pokuty dle Všeobecný podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací, bod 2.7.3.2  
Uživatel umožní, aby Službu užívala jiná osoba bez vědomí Poskytovatele (odstavec b) 5 000 Kč
Uživatele ohrožujete funkčnost, bezpečnost a integritu sítě Poskytovatele a nebo sítě dalších osob (odstavec c)    3 000 Kč
     
Další poplatky    
Úhrada za vyhotovení vyúčtování služeb v papírové podobě a zaslání obyčejnou listinnou poštou 34 Kč
Úhrada za vyhotovení upozornění o neprovedené úhradě v papírové podobě a zaslání obyčejnou listinnou poštou   34 Kč
Úhrada za vyhotovení upozornění o neprovedení úhrady v papírové podobě a zaslání doporučenou listinnou poštou   68 Kč
Úhrada za vyhotovení upozornění o neprovedení úhrady a zaslání elektronickou poštou 0 Kč
Jednorázový manipulační poplatek v případě, že Uživatel vrátí pronajaté nebo zapůjčené zařízení pozdě nebo poškozené   700 Kč
     
Ukončení odběru Služby ze strany Uživatele před uplynutím dohodnuté doby trvání Smlouvy (užívání Služby):

 

Poznámka 1

V jednotlivých názvech tarifů internetu je vždy uvedena inzerovaná rychlost stahování/nahrávání v Mbit/s.

Maximální rychlost stahování/nahrávání je rychlostí inzerovanou v Mbit/s. 

Běžně dostupná rychlost stahování/nahrávání odpovídá 90% rychlosti maximální.

Minimální dostupná rychlost stahováníúnahrávání odpovídá 20% rychlosti maximální. 

 

Uživatel bere na vědomí skutečnost, že Poskytovatel je oprávněn doúčtovat Uživateli při předčasném ukončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou veškeré jednorázové slevy poskytnuté v souvislosti s aktivací Přijímacího zařízení nebo Služby a měsíční paušály (poplatky) zbývající do konce sjednané doby trvání smlouvy a to až do výše 20% z celkového součtu slev a paušálů (poplatků). V případě slevy poskytnuté na nákup Přijímacího zařízení (modem, SET-TOP-BOX, ONU a pod.)  nebo slevy na montážním materiálu či montážních pracích je Poskytovatel oprávněn tuto slevu doúčtovat v plné výši.                                                                                                                                                                                          

  Převzal:  

Soubory ke stažení

Specifikace rozhraní (velikost: 70kB, typ: PDF)

INT+DVB-C Lichnov (velikost: 52kB, typ: PDF)

Specifikace služeb poskytovatele CORSAT s.r.o.Nový Jičín - 01112017 (velikost: 215kB, typ: PDF)

GDPR prohlášení CORSAT s.r.o.Nový Jičín (velikost: 135kB, typ: PDF)

VSP - CORSAT NJ - 01062018 (velikost: 124kB, typ: PDF)

Smlouva ABC - FIXPRO - CORSAT 18062018 (velikost: 1224kB, typ: PDF)


CORSAT s.r.o., Nový Jičín
Kontakty

CORSAT s.r.o.
556 710 590
595 179 799
603 531 164
 
corsat(zavináč)corsat.cz
 
 

Náš tip

Předpověď počasí